Jímky a nádrže

Jsou většinou vyráběny v hranatém nebo válcovém provedení. Jejich konstrukce byla navrhnuta na základě statických výpočtů.

Mohou být umístěny

v podzemí (ty je nutno posadit na betonovou desku a obetonovat)
v nadzemí (vyrábí se vyztužené)

Součástí jímek a nádrží jsou vtoková a odtoková hrdla, příruby apod. – dle potřeby a umístění.

Je možné tyto výrobky vyrobit na místě u zákazníka.